Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản

Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản

Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản

5 điều SmartEnglish dạy

5 điều SmartEnglish dạy 1. Học ngữ pháp, phát âm trước. Học giao tiếp sau.  Ở Việt Nam học tiếng Anh không giống ở Mỹ, ở...

5 common mistakes – part 1

5 common mistakes - part 1 1. Leave for Khi bạn rời khỏi 1 nơi để đi đến 1 nơi khác, ta dùng leave for, không...

A bit of – bits of

A bit of - bits of We use a bit (of) or bits (of) to refer to quantities. The phrases can refer to both abstract and concrete things. They...

Patient

PATIENT (noun, adjective) /ˈpeɪ.ʃənt/ 1. Patient (n) /ˈpeɪ.ʃənt/ a person who is receiving medical care, or who is cared for by a particular doctor or...

5 Basic English Phrases (Part 4)

I promise (not) to + (verb) "I promise not to leave without you." "I promise not to hurt your feelings." "I promise I am telling the...

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh Câu hỏi Yes/ No: – Are you John? (Bạn là John à?) – Do you like your new teacher?...

5 Basic English Phrases (Part 3)

5 Basic English Phrases – Part 3 I plan to + (verb) Nói về điều gì đó mà bạn muốn làm trong tương lai gần "I...

Words and phrases for linking ideas

Words and phrases for linking ideas Trong bài học này chúng ta sẽ học 1 vài từ và cụm từ giúp nối các ý lại...

5 Basic English Phrases (Part 2)

5 Basic English Phrases – Part 2 I used to + (verb) Nói về những thói quen trong quá khứ nhưng không còn diễn ra...

How to use Beyond?

HOW TO USE BEYOND? BEYOND là giới từ có nghĩa như sau: 1.Ở bên kia The sea is beyond the hill (biển ở bên kia đồi)  2.Quá, vượt xa...
0Thành viênThích
0Người theo dõiĐăng Ký

Bài nổi bật