THỊT CHƯA CHÍN vs TRÁI CÂY CHƯA CHÍN

13382

THỊT CHƯA CHÍN vs TRÁI CÂY CHƯA CHÍN

1.FOOD
Raw, Cooked, Undercooked, Overcooked

Trong tiếng Anh đối với food, thức ăn chín nói là COOKED khi bạn muốn nói thức ăn đó còn sống (not cooked) bạn dùng RAW.
Ví dụ:
Prawns are grey when they’re raw, and turn pink when they’re cooked.
[Những con tôm này có màu xanh xám khi chúng còn sống, và sẽ chuyển sang hồng khi được nấu chín]

Đôi khi buồn, tâm trạng hông được vui đâm ra nấu ăn chỗ chín, chỗ chưa chín thì miếng thịt đó gọi là Undercooked. Ngược lại nấu chín quá (dai, khét) thì gọi là Overcooked.

Vậy trái cây chưa chín thì sao?

2.FRUIT
Ripe, Unripe, Green

Đồ ăn chín là cooked nhưng trái cây chín là RIPE (đọc là /raɪp/).
Thức ăn sống là raw còn trái cây chưa ăn được, còn sống là GREEN/UNRIPE.
Ví dụ:
Those bananas aren’t ripe yet – they’re still green. (Những trái chuối đó vẫn chưa chín, chúng vẫn còn non.
The fruit turns red when it is ripe (trái cây này sẽ chuyển sang màu đỏ khi chín)

3. GREEN
Mới vào nghề chưa có kinh nghiệm, hoặc chưa được đào tạo để làm việc, còn non thì cũng gọi là Green nha các bạn.