THINK IN ENGLISH

PHẢN XẠ KÉM DO ĐÂU MÀ RA & GIẢI PHÁP - THINK IN ENGLISH Think in English là dùng tiếng Anh để suy nghĩ. Phản xạ...

5 câu đố Tiếng Anh – Phần 7 (5 English Riddles – Part 7)

5 câu đố Tiếng Anh - Phần 7 (5 English Riddles - Part 7) Can you figure out the answer? Read below for the 5...

10 Cụm từ với TIME – phần 2

10 Cụm từ với TIME – phần 2 Time and (time) again: rất thường xuyên Ex: I’ve told you time and time again – look...

As or like?

As or like? As + noun: với vai trò là Like + noun: tương tự như, theo cách tương tự như As your father, I’ll help you...

10 Cụm từ với TIME – phần 1

10 Cụm từ với TIME – phần 1 Take your time: cứ từ từ/cứ bình tĩnh Ex: “I like all of these computers. I’m not...

5 câu đố Tiếng Anh – Phần 6 (5 English Riddles – Part 6)

5 câu đố Tiếng Anh - Phần 6 (5 English Riddles - Part 6) Can you figure out the answer? Read below for the 5...
everytime

Everytime – Học Tiếng Anh qua bài hát

Everytime  7 useful words & phrases: were feeling low: đang cảm thấy buồn/ không vui revive it: làm sống lại, làm sống dậy destiny: định...

Respect

RESPECT (n,v) : tôn trọng, kính trọng 1/ Noun - New teachers have to earn/gain the respect OF their students. EARN/GAIN the respect OF : được kính...
common mistakes

5 common mistakes – part 4

5 common mistakes – part 4 Scissors, etc. + plural verb Don’t say: The scissor is lying on the table. Say: The scissors are lying on...

5 nhóm từ đồng âm khác nghĩa

5 nhóm từ đồng âm khác nghĩa  Rock Rock (n) A type of music - nhạc rock Ex: Listening to rock will rot your brain, Mom always said. Rock...
0Thành viênThích
0Người theo dõiĐăng Ký

Bài nổi bật