Đây là trích đoạn phỏng vấn của đài CNN với bà Walensky, giám đốc CDC Hoa Kỳ vào khoảng đầu tháng 8/ 2021. Trong trích đoạn bà có trả lời về những gì vaccine covid-19 có thể làm được và không thể làm được.

Một số Collocation – cách kết hợp từ mà người bản ngữ sử dụng, trong video:

  1. severe illness : bệnh rất nặng
  2. prevent transmission : ngăn chặn sự truyền bệnh
  3. get vaccinated : tiêm vắc xin

Một số từ vựng:

  1.  immunosuppressed (a) : ức chế miễn dịch
  2. frail (a) : yếu ớt (chỉ người già)
  3. comorbidity (n) : bệnh nền đi kèm
  4. put someone/something at risk : đặt ai đó/ gì đó trong tình trạng nguy cơ cao, rủi ro cao

Have a beautiful day, my friends!